Мученичество ХХ века

W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa

wanda

Książka prof. Wanda Laszczak «W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa». Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej) ukazuje się w siedemdziesiątą rocznicę śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück prawosławnej mniszki, pisarki, zarazem rosyjskiej świętej, kanonizowanej w 2004 roku — Matki Marii (Skobcowej). W pracy podjęto próbę rekonstrukcji biografii tej niezwykłej Rosjanki oraz omówiono jej twórczość. Autorka książki kreśli portret Matki Marii i jej drogę od „marnotrawnej intelektualistki” do człowieka przebóstwionego oraz podejmuje próbę interpretacji zarówno jej spuścizny literackiej (poetyckiej, epicko-narracyjnej, dramaturgicznej), jak też publicystycznej i filozoficzno-religijnej na tle współczesnego pisarce kontekstu politycznego (okres przedrewolucyjny, rewolucja bolszewicka, emigracja, II wojna światowa) i kulturowego (Nikołaj Bierdiajew, Siergiej Bułgakow) oraz w perspektywie związków z rosyjską tradycją filozoficzną (słowianofile, Dostojewski, Sołowiow). Analizie twórczości Matki Marii towarzyszą liczne odwołania do jej tekstów, które autorka monografii tłumaczy na język polski. W specjalnym dodatku, zatytułowanym Aneks translatorski, umieszczony został autorski przekład głośnego misterium tej pisarki – Anna. Matka Maria, która potomnym zostawiła przykład heroicznego życia, a kulturze – bogaty, niezwykle inspirujący, choć i niełatwy w odbiorze dorobek, wciąż jeszcze w Polsce jest mało znana, a jej dorobek niedostępny. Książka opolskiej badaczki W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej) znacząco ten brak uzupełnia.

Praca wpisuje się w dziedzinę nauk humanistycznych, teologicznych oraz społecznych, jest adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno do tych, którzy prowadzą badania nad literaturą i kulturą rosyjską, w szczególności nad okresem emigracji „pierwszej fali”, jak też do tych wszystkich, którzy interesują się myślą prawosłanej Rosji i którym nie są obojętne dzieje wzajemnych relacji między Wschodem i Zachodem.

Uniwersytet OPOLSKI, OPOLE, 2015
wydawnictwo@uni.opole.pl


«В кругу Богочеловеческой культуры»

Страницы исследований жизни и творчества святой матери Марии (Скобцовой), автор проф. Ванда Лящак, Польша

Эта книга посвящена изумительной женщине, православной святой, художнице, поэтессе, деятелю партии эсеров, замышляющему покушение на жизнь Троцкого, богослову и философу, руководителю общественной организации «Православное дело» в Париже, участнице Русского Сопротивления во Франции и, наконец, монахине в миру, личность которой складывалась и формировалась в среде интеллектуальных элит необыкновенной эпохи, какой считается Серебряный век в России. Книга приурочена к 70-ой годовщине гибели Матери Марии Скобцовой (1891-1945)

Дизайн и разработка сайта — Studio Shweb
© Ксения Кривошеина, 2000–2024
Contact : delaroulede-marie@yahoo.com

Мать Мария