Мученичество ХХ века

Фильм о творчестве м. Марии «Руфь»

Для ознакомления с творчеством матери Марии (Скобцовой) в фильме «Руфь» хорошо представлена графика, акварели, рисунки, иконы и вышивки, а также звучат ее стихи и воспоминания о встречах с А. Блоком. Впервые эти произведения были опубликованы в книге «Красота спасающая» в 2004г., а самое полное представление о личности и творчестве м. Марии можно получить из книги «Мать Мария (Скобцова), святая наших дней», ЭКСМО, 2015, Серия: Религия. Великие люди ХХ века

***

Книга «Красота спасающая», на болгарском в переводе Бориса Маринова

krasota-spasauzhaya

Спасяващата красота. Майка Мария (Скобцова). Живопис. Графика. Везба от Ксения Кривошеина

Превод: Борис Маринов

Спасяващата красота. Майка Мария (Скобцова). Живопис. Графика. Везба от Ксения Кривошеина е поредната книга, която се публикува в проекта Живо Предание. Образци на съвременното православно богословие. Както личи още от заглавието ѝ, книгата е посветена на живота, творчеството и подвига на преподобномъченица Мария (Скобцова) — една от най-ярките личности на Православната църква от отминалото столетие, която е позната на българската аудитория най-вече с книгите си Типове религиозен живот (С.: «Омофор», 2006) и Готово е сърцето ми (С.: «Омофор» 2016), и която едва ли се нуждае от специално представяне. Автор на книгата е Ксения Игоревна Кривошеина — художник и публицист, изследовател на живота и творчеството на майка Мария, и автор на посветената на нея страница mere-marie. com, съпруга на Никита Кривошеин — племенник на Брюкселския и Белгийски архиепископ Василий (Кривошеин).

Спасяващата красота е биографична книга, която представя по жив и увлекателен начин жизнения и творчески път на майка Мария, със специален акцент върху нейния път във вярата и в Църквата. Придружена е от множество илюстрации на художествени творби на преп. Мария, които ще бъдат достъпни за аудиторията при едно евентуално печатно издание, както и от «Кратък летопис на живота на майка Мария», съставен от А. Н. Шустов.

В оригинал Спасяващата красота е отпечатана на руски (Кривошеина, К. Красота спасающая. Мать Мария (Скобцова). Живопись. Графика. Вышивка, СПб.: «Искусство» 2004) и френски език (Krivochéine, X. La beauté salvatrice. Mère Marie (Skobtsov). Peintures, dessins, broderies, Paris: «Cerf» 2012), като настоящият превод на български се осъществява според руския оригинал.

Надяваме се настоящото издание да бъде полезно за родния читател и да допълни по подходящ начин картината на житейския, творчески и мъченически път и образа на тази Христова мъченица и светица на Православната църква, която беше канонизирана от Константинополската вселенска патриаршия още през януари 2004 г. — канонизация, която и до днес продължава да е повод за противоречия и дори за ожесточено оспорване в среди, отличаващи се с крайните си възгледи върху съвременното православие.

С надеждата, че настоящият труд ще допринесе за поне частичното разсейване на тези съмнения и за разкриването на истинския образ на тази истинска Христова невеста, последователка и подражателка, пожелаваме на всички приятно четене!

Автор составитель Кривошеина, К. Мать Мария (Скобцова). Красота спасающая, СПб.: «Искусство» 2004, (летопись жизни А. Шустов)

Спасяващата красота. Въведителни текстове

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 1

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 2

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 3

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 4

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 5

Път към висините (Очерк за живота и творчеството на майка Мария) 6

Дизайн и разработка сайта — Studio Shweb
© Ксения Кривошеина, 2000–2024
Contact : delaroulede-marie@yahoo.com

Мать Мария